Afvalwater

Ecological water treatment solutions since 1976

Afvalwaterreiniging slib

Behandeling afvalwater

Afvalwater behandelen is een complex proces. Een van de stappen in de behandeling is coagulatie (klontervorming) en flocculatie (vlokkenvorming).  Door het vormen van macroscopische vlokken wordt de bezinking bevorderd.

De keuze van het juiste vlokmiddel is uiterst belangrijk voor een ideale uitvlokking en is sterk afhankelijk van het type afvalwater.

De aard van de vervuiling bepaalt welk type lading (anionisch of kationisch) moet gebruikt worden en welke combinatie van ladingsdichtheid en molecuulgewicht van het polymeer het beste resultaat geeft. Omwille van deze verschillende eigenschappen zijn er duizenden verschillende polymeren. Een uitgebreide vlokproef is dan ook aangewezen. Met deze test wordt on site of in het labo het type flocculant en de ideale dosering bepaald.

Problemen

Bepaalde bacteriën, zoals Microthrix en Nocardia kunnen door hun hydrofobe celoppervlak het grensvlak water/lucht stabiliseren. Deze gestabiliseerde gasbellen, met daaromheen een laagje draadvormers en slib, stijgen naar het oppervlak en vormen zo een drijflaag. Het aantal draadvormende micro-organismen is in de drijflaag dan ook vaak veel groter dan in het gesuspendeerde slib. Dit is het belangrijkste mechanisme van drijflaagvorming in communale (RWZI’s) én industriële waterzuiveringsinstallaties. Drijflaagvorming kan aanleiding geven tot verschillende problemen in de beluchtings- en nabezinktank. Sommige factoren blijken bevorderlijk te zijn voor de ontwikkeling van draadvormende bacteriën, met name laag tot zeer laag belaste systemen, variaties in de samenstelling van het afvalwater en de aanwezigheid van oliën en vetten.

Testing Afvalwater Aquatreat

Oplossing

Een van de meest voorkomende draadvormende bacteriën is Microthrix parvicella, die bijzonder moeilijk adequaat te bestrijden is. Met AQUATREAT 912 worden zeer goede resultaten bekomen bij drijfslibvorming in RWZI’s, te wijten aan draadvormende bacteriën (Microthrix, Nostocoida, Nocardia en andere Actinomyceten ...).

De hoge ladingsdichtheid creëert een intensieve vlokvorming van het actief slib. Op die manier worden de kleine vlokken omgevormd tot grotere en zwaardere vlokken, die veel minder geneigd zijn te drijven op het wateroppervlak. Bovendien resulteert het gebruik van AQUATREAT 912 in vele gevallen tot een verlaging van de slib volume index (SVI). 

De dosering van AQUATREAT 912 kan afhankelijk van de toepassing of het probleem enerzijds als puur product gedoseerd worden of kan anderzijds als verdund product op de drijflaag gesproeid worden. AQUATREAT 912 is een ongevaarlijk product, bevat geen metalen, is niet milieu belastend en werkt snel en efficiënt zonder pH-correctie in tegenstelling tot klassieke alternatieven zoals PAX, polyaluminiumsulfaten of ijzerchloride-aluminiumsulfaat.

Research

Ontvang advies van onze experten

Neem contact op om meer informatie te ontvangen, zo kunnen we samen op zoek gaan naar een oplossing voor al je waterbehandelingen.

Edit Template

Onze producten voor afvalwater

Aquatreat verpakking

Aquatreat 912

Met AQUATREAT 912 worden zeer goede resultaten bekomen bij drijfslibvorming in RWZI’s. Bovendien resulteert het gebruik van AQUATREAT 912 in vele gevallen tot een verlaging van de slib volume index (SVI).
Scroll naar boven